Reyno Albanya – Tanong

Posted: January 25, 2012 in Uncategorized

Kung naghahari ang kasamaan sa inyong klase, tahanan, komunidad o bansa, gagawin mo rin ba ang ginawa ng mga taga-Albanya na yumuko na lamang upang tanggapin ang lahat ng negatibong bagay na dumating?

Kaantasan ng Pang-uri

Posted: January 17, 2012 in Uncategorized

Dalawang Paraan ng Paghahambing

Pahambing na Magkatulad

Magkatulad ang hambingan kung ang dalawang pinaghahambing ay magkatulad, walang lamang o walang kulang. Ginagamit dito ang panlaping sing- / kasing- / magkasing- o ang mga alomorp nitong sim- / magkasim- (kapag nagsisimula sa mga katinig na b at p ang salitang nilalapian tulad ng simbango, simpayat) at sin- / magsin- (kapag nagsisismula sa d, l, r, s, at t ang salitang nilalapian tulad ng sindunong, sinlakas, kasinsakim at magkasintulis at ga- tulad ng gamais. Ginagamit din ang mga salitang pampanulad tulad ng gaya, tulad, paris, kapwa at iba pa.

Mga halimbawa:

a. Sinlinaw/ Kasinlinaw ng kristal ang tubig sa Rio Grande ng Cotabato.

b. Magkasingganda sina Prinsesa Amaya at Prinsesa Alidaya.

c. Simputi ng niyebe ang mga ngipin ni Haring Solomon.

d. Kasinlakas ng buhawi ang hanging tumama sa punong Salumayan.

 

Pahambing na Di-magkatulad

Dalawang Uri ng Pahambing na Di-magkatulad

Hambingang Palamang – Kung ang inihahambing ay may higit na katangian sa pinaghahambingan. Naipakikita ito sa pamamagitan ng mga salitang higit na… kaysa sa kay… sa / kay, labis na… kaysa sa / kay at di-hamak… mas, higit na… kaysa kay / sa, lalong…

Mga halimbawa:

a. Mas / higit na mabilis umakyat ng bundok si Bala-as kay Bala-os.

Hambingang Pasahol – kung ang inihahambing ay mababa ang uri at katangian sa pinaghahambingan. Ginagamit sa ganitong hambingan ang mga salitang di-gaano… di- gasino… di-lubha… di-tooo at mga salitang gaya, tulad, paris, kaysa, kay / sa…

Mga Halimbawa:

a.Tulad ng

b.Gaya ng

Magkakaroon tayo ng review sa Lunes, Martes, at Miyerkules (Enero 16 – 18, 2012)

Pansamantala, balik-aralin muna ang mga sumusunod:

Dulang Pangtanghalan/Florante at Laura

1. Kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantanghalan

2. Mga uri ng dulang pantanghalan

3. Mga elemento at bahagi ng dulang pantanghalan

4. Pang-abay o ingklitik

5. Mga pangatnig na ginagamit sa pagsisimula ng usapan

6. Mga uri ng panghalip

7. Aspekto ng pandiwa

8. Ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura

- Ang mahahalagang tauhan nito

- Kay Celia – Sa Babasa Nito

- Sa Isang Madilim, Gubat na Mapanglaw

- Bayang Nagdurusa – Si Florante – Sa Di-Mabatang Hirap

- Alaala ni Laura – Pagsintang Labis

Note:

KUNG hindi natin natalakay o naaral ang isang paksa, ang ibig lang sabihin ‘nun ay hindi ito kasama sa pagsusulit.

Salamat!

 G. Ryan

Magkakaroon tayo ng review sa Lunes, Martes, at Miyerkules (Enero 16 – 18, 2012)

Pansamantala, balik-aralin muna ang mga sumusunod:

1. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko “Ibalon” (Epiko ng Bicol)

2. Mga Elemento ng Epiko

- Tagpuan “Ullalim” (Epiko ng Kalinga)

- Tauhan “Maragtas” (Epiko ng Visaya)

3. Mga Anyo ng Pang-uri

4. Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng

Note:

KUNG hindi natin natalakay o naaral ang isang paksa, ang ibig lang sabihin ‘nun ay hindi ito kasama sa pagsusulit.

Salamat!

 G. Ryan

Magkakaroon tayo ng review sa Martes at Miyerkules (Enero 17 – 18, 2012)

Pansamantala, balik-aralin muna ang mga sumusunod:

1. Ang kaligirang pangkasaysayan ng alamat “Ang Alamat ng Alamat“

2. Iba’t ibang paraan ng pagtatanong

3. Mga elemento ng Alamat

- Banghay “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon)

- Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya)

4. Mga kawsatib ng pang-ugnay

5. Kaantasan ng pang-uri

6. Pang-ugnay na pagsang-ayon at pagsalungat

Note:

KUNG hindi natin natalakay o naaral ang isang paksa, ang ibig lang sabihin ‘nun ay hindi ito kasama sa pagsusulit.

Salamat!

G. Ryan

1. Patunayan na ang kwentong inyong isinulat ay isang Alamat? Paano ito naipakita sa kuwento?

2. Magbigay ng isang bahagi ng kuwento na nagpapakita ng tunggalian at paano ito nasulusyunan?

3. Sa kuwentong isinulat, sinong tauhan ang masasabi mong kaparehong iyong ugali o malapit sa iyong ugali?

4. Anu-anong aral ang inyong natutunan sa kuwento? Magbigay ng tatlo.

5. Anong bahagi ng isinulat ang nagdala ng pagbabago sa takbo ng kuwento?

Grade 7 Performance Task

Posted: December 9, 2011 in Uncategorized

Pagsusulat ng Alamat

Pangkatang gawain

Panuntunan:

1. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang alamat mula sa isang bagay.

2. Ang bawat kwentong isusulat ay ipapasa at aaprubahan ng guro bago suriin ng mga mag-aaral.

3. Pagkatapos aprubahan, ito ay gagawan ng pagsusuri ng mag-aaral. Kabilang sa mga susuriin ay ang mga tauhan, tagpuan, banghay, magandang aral atbp.

4. Ang bawat pangkat ay maghahanda ng isang pag-uulat ng alamat mula sa pagsusuring ginawa.

5. Nararapat na maghanda ng mga props at larawan (maaaring comic-strip) na magpapaliwanag sa kwentong ginawa.

6. Maaari ring magsama ng ibang pang paraan ng pagkukuwento ng alamat.

7. Matapos ang pag-uulat ang bawat mag-aaral ay magpapasa ng isang “reaction paper” mula sa kwento at mula sa mga bagay na natutunan sa paggawa ng alamat.

Paggawa ng kwento: Linggo ng Disyembre 13 – 15, 2011

Paguulat: Enero 5-6, 2012

Pagpapasa ng reaction paper: Enero 10, 2012

Kung may katanungan, maaaring magcomment sa blog na ito. Salamat! :)